'Vrijdagnamiddag spelen wij een voorstelling voor Okra Gewest Brugge en op vrijdag- en zaterdagavond voor het grote publiek. Ik hoop toch beide avonden 250mensen te mogen ontvangen', zegt Dirk Deckers.

Hij stond zelf al 11jaar op de planken bij de Toneelwerkgroep66 in Sint-Pieters, maar regisseren is nieuw voor hem. Zijn zoon Dominique heeft daarentegen wel al ervaring met het regisseren van stukken. 'Het was eigenlijk nooit mijn bedoeling om een stuk te regisseren. Op vraag van enkele mensen was ik alleen naar de algemene bestuursvergadering van de Camere geweest. Daar werd ik toen gevraagd om de functie van penningmeester waar te nemen. Tijdens die vergadering kwam het ter sprake dat er nog een regisseur nodig was. Na heel wat overtuigingskracht hebben ze me toch overhaald', gaat Dirk verder."