👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
2012 -  Nevenactiviteiten 2012 -  Gouden Boomstoet -  lammegoedzak

TONEEL LAMME GOEDZAK

Assebroek

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Gouden Boomstoet

De Gouden Boomstoet  2012- Wilfried en Dina

De Praalstoet van de Gouden Boom

Zondag 19 en 26 augustus 2012 om 15u30

Algemeen coördinator : Etienne Mommerency

Regie : Tony Willems

Enkele cijfers

- 72 groepen, 12 praalwagens

- 8 dansgroepen, 472 muzikanten, 9 koren, 5-tal reuzen

- 74 ruiterijpaarden en 26 trekpaarden, 3 ezels en 1 muildier, 3 kamelen

- 10-tal honden , valken, 1 beer, 1 fazant, 1 draak, 1 kudde schapen

In totaal 1.810 deelnemers en evenveel kostuums.

De Praalstoet van de Gouden Boom ging voor het eerst uit naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling Expo 58 in Brussel.De organisatoren moedigden de provinciehoofdsteden aan om in eigen stad grootse festiviteiten op touw te zetten.

In Brugge was dat de Praalstoet van de Gouden Boom, een klassieker ie de tand des tijds probleemloos weet te doorstaan en nu voor de 12 keer door Brugge trekt (om de 5 jaar).

De Wapenpas van de Gouden Boom blijft het centrale thema. Dit was een steekspel, dat in 1468 op de Brugse Markt werd gehouden ter gelegnheid van het huwelijk van Karel de Stoute, graaf van Vlaanderen en hertog van Bourgondië, met de engelse prinses, Margareta van York.

Naast de eeuwenoude legende van de Gouden Boom worden de geschieden van Vlaanderen en de Blijde intocht van het bruidspaar gevisualiseerd in 71 taferelen.

Volgende personen van onze vereniginge doen mee aan deze stoet

- Arnold Bolle

- Robin Segaert

-  Wilfried Wynthein met hond Dina :  (groep 19 - Friese dijkwerkers in Damme)