TONEEL LAMME GOEDZAK

Assebroek

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

 

Laatste wijziging 20 juli 2019

Er zijn reeds meer dan 390.000 bezoekers op deze website

Reacties, opmerkingen enz. zijn altijd welkom en mogen via 'contact' onderaan deze pagina worden doorgegeven.

BINNENKORT EEN NIEUWE EN MODERNE WEBSITE.

--------------------------------------------------------

De titel van de komedie die we dit jaar spelen is                    "DE GEEST VAN TANTE PAULA". 

 

tekst en regie : José Desender

De opvoeringen gaan door in onze vertrouwde stek,  O.C. Rustenhove op

 zaterdag 2 november om 20u                                    zondag 3 november om 14u30                                   vrijdag 8 november en                                             zaterdag 9 november om 20u.

Noteer alvast één van deze data in jullie agenda.

KORTE INHOUD

Een cruise, een veranda, dochterlief Carolientje wat sponsoren om op zichzelf te gaan wonen… Plannen genoeg voor Patrick en Karin als ze van tante Paula een geldkistje met honderdduizend euro cash erven. En aangezien hun zus Magda nooit naar tante omkeek, besluiten ze om haar in het ongewisse te laten. Alles loopt perfect…

Tot het kistje wordt gestolen! Gelukkig biedt hun kennis Marina aan om een seance te organiseren om het vermiste geld terug te vinden. Kan de geest van tante Paula hen helpen?

 

2019 “DE GEEST VAN TANTE PAULA”

 

ROLLEN

NAAM SPELERS

 

Patrick (gehuwd met Karin)

Robin Segaert

 

Karin (gehuwd met Patrick)

Els Vanderleen

 

Gertje (vriend van Carolientje)

Nick Laridon

 

Samson (man of vrouw)

Stephan Roose

 

Magda (zus van Karin)

Corine Neyt

 

Johan(Man van Magda)

Alex Verstringe

 

Nele (dochter van Magda en Johan)

Céline Vossen

 

Marina (medium)

Rita Deleye

 

Simon (buur van Carolientje)

Kelvin Bossut

 

Carolientje (dochter van Karin en Patrick)

Magali Lingier

 

Beste toneelliefhebber, toneelspeler, medewerker,

De Europese regelgeving omtrent de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is uiteraard niet aan de aandacht van toneelkring Lamme Goedzak ontsnapt. Ze treedt officieel in voege op 25 mei 2018. We maken eerst werk van een degelijke opkuis van onze bestanden.  We stellen dat alles wat tot 25 mei is gepubliceerd op de website en al de foto's waarover we tot dusver beschikken, als 'verworven' worden beschouwd en dus, indien nodig, kunnen gebruikt worden bij tentoonstellingen, reproductie van foto's om activiteiten aan te kondigen ... Mocht u, in voorkomend geval,  daartegen bezwaar uiten, ondernemen we direct de nodige stappen om dit uit onze bestanden te verwijderen. 

De bestuursleden en de leden van Lamme Goedzak hebben zich akkoord verklaard dat hun persoonlijke gegevens, bekend bij onze toneelvereniging, kunnen gebruikt worden in het kader van activiteiten van toneelkring Lamme Goedzak. Op eenvoudig verzoek zullen deze gegevens verwijderd worden. We verbinden ons er toe uw gegevens niet verder te verspreiden en dus uitsluitend binnen de toneelkring context te gebruiken. 

 Met dank voor jullie begrip. 

------------------------------------------------------------------------------------