TONEEL LAMME GOEDZAK

Assebroek

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

 

Laatste wijziging 14 april 2019

Er zijn reeds meer dan 375.000 bezoekers op deze website

Reacties, opmerkingen enz. zijn altijd welkom en mogen via 'contact' onderaan deze pagina worden doorgegeven.

BINNENKORT EEN NIEUWE EN MODERNE WEBSITE.

--------------------------------------------------------

De titel van de komedie die we dit jaar spelen is                    "DE GEEST VAN TANTE PAULA". 

tekst en regie : José Desender

De opvoeringen gaan door in onze vertrouwde stek,  O.C. Rustenhove op zaterdag 2 november om 20u - op zondag 3 november om 14u30 en op vrijdag 8 en zaterdag 9 november om 20u.

Noteer alvast één van deze data in jullie agenda

------------------------------------------------------------------------

De Nieuwjaarsreceptie ging door op vrijdag 1 februari 2019 in O.C. Rustenhove en met een gezellige babbel om het nieuwe jaar in te luiden en het maken van nieuwe plannen.

De belegde broodjes en dessertjes van de Lange Bakker waren supperlekker.

Beste toneelliefhebber, toneelspeler, medewerker,

De Europese regelgeving omtrent de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is uiteraard niet aan de aandacht van toneelkring Lamme Goedzak ontsnapt. Ze treedt officieel in voege op 25 mei 2018. We maken eerst werk van een degelijke opkuis van onze bestanden.  We stellen dat alles wat tot 25 mei is gepubliceerd op de website en al de foto's waarover we tot dusver beschikken, als 'verworven' worden beschouwd en dus, indien nodig, kunnen gebruikt worden bij tentoonstellingen, reproductie van foto's om activiteiten aan te kondigen ... Mocht u, in voorkomend geval,  daartegen bezwaar uiten, ondernemen we direct de nodige stappen om dit uit onze bestanden te verwijderen. 

De bestuursleden en de leden van Lamme Goedzak hebben zich akkoord verklaard dat hun persoonlijke gegevens, bekend bij onze toneelvereniging, kunnen gebruikt worden in het kader van activiteiten van toneelkring Lamme Goedzak. Op eenvoudig verzoek zullen deze gegevens verwijderd worden. We verbinden ons er toe uw gegevens niet verder te verspreiden en dus uitsluitend binnen de toneelkring context te gebruiken. 

 Met dank voor jullie begrip. 

------------------------------------------------------------------------------------